Generalforsamling

Udgivet: 7 februar, 2020

Der afholdes ordinær generalforsamling

TIRSDAG, den 24. marts 2020 kl. 19.30

på Markedsrestaurationen, Markedsvej 7, Brørup, med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent, skriftfører og 2 stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Orientering om budget.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
  7. Antagelse af revisor.
  8. Eventuelt.

 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Hold dig opdateret, tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld her
SiteRocket Tracking