Generalforsamling AFLYST

Udgivet: 7 februar, 2020

AFLYST / UDSAT

Generalforsamlingen er, med henvisning til Statsministerens anbefaling omkring håndtering af Corana-Virussituationen, UDSAT indtil videre.

Den vil blive afholdt på et senere tidspunkt, når det igen vurderes forsvarligt at samle folk til sådanne arrangementer.

 

Der afholdes ordinær generalforsamling

TIRSDAG, den 24. marts 2020 kl. 19.30

på Markedsrestaurationen, Markedsvej 7, Brørup, med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent, skriftfører og 2 stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Orientering om budget.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
  7. Antagelse af revisor.
  8. Eventuelt.

 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Hold dig opdateret, tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld her