Genererer PDF
PDF filen downloades automatisk

Dit signal

Hvis DIN del af anlægget ikke er lavet rigtigt, eller der er brugt dårlige komponenter, vil du aldrig få gode modtageforhold, selvom antenneforeningen leverer gode signaler. Desværre ser vi rigtig mange installationer, som ikke er korrekt udført, og hvor der er brugt dårlige komponenter, når vi bliver kaldt ud til husstande, der har "dårligt" signal.
Reglen er, at antenneforeningen har ansvaret for nettet til tilslutningspunktet (stander i skel). Kablet fra stander og de interne husinstallationer har du selv ansvaret for.

HF-tæt installation

Et af de vigtige nøgleord for antenneinstallationer er HF-tæthed. Hvis dit anlæg er HF-tæt, er du sikker på, at du ikke mister signal, og endnu vigtigere, at dit signal ikke forstyrres af elektronisk støj fra andre apparater. I et HF-tæt anlæg, hvor der er brugt de rigtige komponenter, vil der næsten ikke være noget tab af signalstyrke, og signalet vil således blive leveret rent til din modtager.

Brug kun komponenter, der er "YouSee-Ready" eller "Stofa-Approved"

Det signal, du modtager i fordelingspunktet, er normalt kraftigt nok til, at du uden yderligere forstærkning kan tilslutte 2 TV-apparater. Forudsætningen for, at billedet også er fejlfrit på dit/dine TV-apparat(er) er, at installationen er lavet rigtigt, og at der er brugt de rigtige komponenter.

Råd og vejledning

I det efterfølgende kan du finde råd og vejledninger om DIN del af antennenettet. Der er også vejledning om, hvilke komponenter du bør bruge. Hvis du har konkrete spørgsmål, er du velkommen til at sende os en mail.

Brug korrekte kabler

Antennekablerne er "rygraden" i antenneanlægget. Det er derfor meget vigtigt at bruge de rigtige kabler til formålet, og at installationen er korrekt udført.
Skal du have nedgravet en ny stikledning, må der under ingen omstændigheder bruges et kabel, som er beregnet til indendørs brug! Her skal anvendes et specielt stærkt kabel beregnet for nedgravning. Til indendørs brug er det også vigtigt, at der anvendes kabler af en god kvalitet. Kablerne skal være at typen 75 ohms antennekabel med dobbelt skærm. (Se foto nedenfor) Alle andre kabeltyper bør udskiftes og er ikke egnet til anvendelse i fællesantenneanlæg. Det er vigtigt, at kablerne trækkes uden at blive klemt, og uden at der laves skarpe knæk. Begge dele har indvirkning på kablets egenskaber.

75ohm

Korrekt 75 ohms antennekabel med dobbelt skærm (flettet tråd og alufolie skærm)               

50ohm

Eksempel på kabeltype der anvendes til nedgravning i jord               

Brug kun HF-tætte stik 

Antennestikkene er nok det område hvor vi ser flest fejl, når vi kommer rundt hos medlemmerne. Rigtig mange har stik af en type, som ikke er HF-tætte, og hvor stikket har en meget dårlig kontakt.
Mange af de stik, som man køber i byggemarkeder m.v. er af en type, som er dækket af en plastikkappe. Tager man denne kappe af, er det tydeligt, at skærm og inderleder er ubeskyttede. (et plastikdæksel kan aldrig være HF-tæt). Stik af denne type inviterer til indstråling af støj, ligesom signal fra antenneanlægget her kan stråle ud af anlægget og forstyrre andet elektronik. Denne type stik er ikke egnede til fællesantenneanlæg!
Gode og HF-tætte stik findes i flere typer. fælles for dem alle er, at skærmen fra kablet er ført ind i stikket, og den er indkapslet i metal eller et keramisk materiale.
I stedet for selv at lave sine forbindelseskabler med kabler og stik, er det oftest en fordel at bruge færdigstøbte kabler mellem vægdåse og TV/VIDEO og mellem enhederne. Bemærk at også her gælder det, at man skal sikre sig, at disse færdigkøbte ledninger er af god kvalitet, og at de er HF-tætte.

teknik1

Eksempler på gode stik, der er HF-tætte. Bemærk at kablet er indkapslet i metal.       

teknik2

Eksempel på stiktype med plastkappe som ikke er HF-tæt, og som ikke er egnet til brug i fællesantenneanlæg.

Brug antenneforstærkere af god kvalitet 

I dag er normalt, at der er antennestik i mange af husets rum, og det er derfor ofte nødvendigt med en intern husforstærker. Da vi også tilbyder bredbånd gennem antennekablet med Stofa som leverandør er det særligt påkrævet at husforstærkeren er af god kvalitet. Det kan være fristende at købe en billig husforstærker i byggemarkedet, men erfaringen siger os, at de ofte ikke lever op til de krav der stilles, når signalerne skal have en ens styrke over hele frekvensområdet. Desuden skal forstærkeren også have det der kaldes returvej, for at kunne anvendes sammen med en bredbåndsforbindelse.

antenn4

Eksempel på en kvalitetshusforstærker fra Comega med indbygget strømforsyning og 4 udgange. Udgangene kan dæmpes individuelt for at opnå en ensartet signalstyrke på husets forskellige antennestik. Desuden er forstærkeren forsynet med et såkaldt ”tilt”, der gør det muligt at dæmpe de lave frekvenser, der som regel har en højere styrke end frekvenserne i det høje område af skalaen.

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvor mange fjernsyn kan jeg tilslutte en almindelig kabel-tv installation?

Som standard leveres der signal til ét fjernsyn. Ønsker du at koble flere fjernsyn til kabel-tv, skal der installeres en forstærker for at garantere en ordentlig signal-kvalitet. Kontakt Stofas kundeservice eller vores installatør, KK Partner for at høre mere om udstyret og installationsmuligheder.

2. Jeg har et dårligt billede på mit fjernsyn, hvad skal jeg gøre?

Sidder stikket tv/radio og antennestikket i væggen? Er der skader på kablet? Prøv evt. at skifte kablet, hvis du har mulighed for det.

• Hvis du har mere end et fjernsyn, så undersøg om der er problemer på alle apparaterne.
• Spørg evt. din nabo, om der også er problemer med kabel-tv hos dem, vil det hjælpe os med at lokalisere fejlen.

Ligger fejlen uden for din matrikel, vil skaden blive udbedret uden beregning. Hvis fejlen er inde på din matrikel, skal du selv betale for at få rettet fejlen.

3. Jeg vil gerne have et stik mere i min bolig, hvad gør jeg?

Stofas montører eller vores installatør KK Partner kan trække en ledning, installere en forstærker og sætte et nyt stik op i din bolig.

Autoriseret installatør

Det er mere vigtigt end nogensinde at husets antenneinstallation er udført fagmæssigt korrekt og af gode materialer og komponenter. Digitale signaler og bredbånd via antennekablet kræver i dag at alle dele af installationen er i orden, ellers bliver resultatet ikke bedre end det svageste led. På hjemmesiden www.homeconnect.me/ finder du gode videovejledninger i montering af stik, kabler og husforstærkere. Du kan også downloade et par vejledninger her:

BFE husinstallation:  klikher

Home Connect Guide:  klikher

Vil du ikke selv ”rode med installationerne” anbefaler vi, at reparationer udføres af en reparatør, der kender de krav, der stilles til netop Brørup MedieNets anlæg og vi kan anbefale:

KK Partner, Stenvangs Allé 4, 6650 Brørup tlf. 75 38 14 14  info@kk-partner.dk

På gadenettet udføres alle reparationer af vores servicepartner Norlys.

Vejledning ved tilslutning

Her kan du hente en vejledning til stikledningsinstallation:        

Vejledning:  klikher