Genererer PDF
PDF filen downloades automatisk

Foreningens start og udvikling

Brørup MedieNet er en medlemsejet forening, der dækker Brørup by. Foreningen blev grundlagt i 1971, som Brørup Antenneforening, og dækkede dengang kvarteret omkring Skovbrynet/Skovvej med ca. 200 husstande. I 1975 blev anlægget udvidet til at dække resten af Brørup by, bortset fra blomsterkvarteret hvor der allerede i 1973 var etableret en anden fællesantenneforening. I 1987 blev antenneforeningen i blomsterkvarteret sammenlagt med Brørup Antenneforening og i dag har foreningen ca. 2000 medlemmer. Der er en tilslutningsprocent på ca. 95. I 2007 gennemførtes den største modernisering af anlægget i foreningens historie. Anlæggets kan nu udnytte frekvensområdet helt op til 862 MHz og har dermed kapacitet til fremtidens krav til plads til HD Tv-kanaler.

I 2008 ændredes navnet til Brørup MedieNet.

Vi har kontorfællesskab sammen med Brørup fjernvarme og Vandværk på Vandværksvej 5 i Brørup.

Din medindflydelse

I Brørup MedieNet ligger der en klar programpolitik, der sikrer alsidighed i programvalget, men vi lytter naturligvis også til forslag fra medlemmerne.

Hvert år i marts måned er der generalforsamling hvor alle der har fællesantenne har adgang. Der aflægges beretning og regnskab for det forløbne år og der orienteres om budgettet for det nye år. Der vælges bestyrelse, suppleanter og revisor.

Desuden er der er rig mulighed for at fremsætte sine meninger og synspunkter overfor bestyrelsen og på den måde at være med til at præge udviklingen i foreningen.