Genererer PDF
PDF filen downloades automatisk

Det siger vedtægterne

Bestyrelsen sammensætter efter dialog med medlemmerne en programflade, der så vidt muligt afspejler flertallet af slutbrugernes ønsker, men samtidig også tilgodeser større mindretalsinteresser.

Lille pakke

Indeholder danske public service-kanaler, nabolandes public service-kanaler, og andre kanaler der nyder større popularitet.

Mellem pakke

Indeholder kanalerne i den lille pakke, samt andre populære betalingskanaler.

Stor pakke

Indeholder kanalerne i mellempakken, samt betalingskanaler i den dyre ende, eller kanaler der er forholdsvis ”smalle”.

Sådan vælger vi

Bestyrelsen søger ved forhandling med programleverandører at sammensætte et varieret kanaludbud i de tre pakker under hensyn til medlemsønsker og rimelig pris.
Programpakkernes omfang fastlægges ud fra en intention om, at indhold og pris skal kunne matche alternative udbud på markedet.
Programfladen skal være alsidigt sammensat, så både sprog og genrer tilgodeses, og der skal samtidig tages hensyn til mindretalsinteresser jvf. vedtægternes § 7.

Hvis der sker betydelige ændringer af en kanals pris og indhold i forhold til den forudsætning den blev valgt på, kan der fortages et fravalg eller bytte med en lignende kanal der så vidt muligt opfylder den oprindelige forudsætning.

Hvis der fremkommer nye kanaler kan bestyrelsen vælge tilføje dem i en af pakkerne hvis det vurderes, at indholdet har bred interesse, og økonomien tillader det.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 1. okt. 2018