Genererer PDF
PDF filen downloades automatisk

Generalforsamling 2023

Udgivet: 28 februar, 2023

Ordinær Generalforsamling afholdes:

Brørup Hallen/Foreningshuset, Byagervej 3, Brørup,

onsdag, den 22. marts 2023 kl. 19.30.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, skriftfører og 2 stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

4. Orientering om budget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

7. Antagelse af revisor

8. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Hold dig opdateret, tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld her