Genererer PDF
PDF filen downloades automatisk

Generalforsamling 2022 OBS: NYT STED

Udgivet: 6 marts, 2022

Ordinær Generalforsamling afholdes:

Brørup Hallen, Byagervej 3, Brørup,

onsdag, den 23. marts kl. 19.30.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, skriftfører og 2 stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

4. Orientering om budget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

7. Antagelse af revisor

8. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Hvordan skal vi udvikle og videreføre antenneforeningen i et konkurrencepræget marked for TV og bredbånd?
Mød op og vær med til at sætte kursen for fremtiden i Brørup MedieNet.

 

Hold dig opdateret, tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld her